Politica de Cookies

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o Consorcio das Mariñas informa aos usuarios de que os Datos de Carácter Persoal que recolle a través de mail son obxecto de tratamento automatizado e incorpóranse nos ficheros correspondentes, debidamente rexistrados na Axencia Española de Protección de Datos.
A recolleita e tratamento automatizado dos Datos de Carácter Persoal ten como finalidade o mantemento da relación contractual que no seu caso se estableza con o Consorcio das Mariñas así como o desempeño das tarefas de información, formación, e outras actividades propias da empresa.
O usuario poderá, en todo momento, ejercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario mediante comunicación escrita á seguinte dirección:
 
Consorcio As Mariñas
Lugar de Bos. Naves Ou Carballal 4
Teléfono de atención: 981 784 704
Fax: 981784721

Ou enviando un email á dirección: info@consorcioam.org